โป๊ปเปรียบคนสร้างกำแพงว่าทำให้คนกลัวและแบ่งแยก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขคริสต์จักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงตำหนินักการเมืองที่สนับสนุนให้สร้างกำแพงพรมแดนว่า ปลูกฝังความกลัวและทำให้ผู้คนแบ่งแยก

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสกับเยาวชนคาทอลิกจำนวนมากที่มาร่วมงานวันเยาวชนโลกที่สวนสาธารณะริมทะเลในกรุงปานามาซิตีของปานามาเมื่อคืนวันพฤหัสบดีว่า เป็นที่รู้กันดีว่าคนหลอกลวงและคนชั่วร้ายมักอยากให้สังคมแตกแยกและวิวาทกัน โลกนี้มีคนสองประเภท คนสร้างกำแพงกับคนสร้างสะพาน คนสร้างกำแพงปลูกฝังความกลัวและหาทางแบ่งแยกผู้คน เยาวชนทั้งหลายอยากเป็นคนประเภทใด และเมื่อเยาวชนตอบว่าเป็นคนสร้างสะพาน พระองค์ทรงตอบกลับว่าทุกคนเข้าใจดีมาก

ผู้สื่อข่าวที่ตามเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาทูลถามความเห็นพระองค์เมื่อวันพุธ เรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐทวีตคำขวัญใหม่ว่า Build a wall and crime will fall (สร้างกำแพงแล้วอาชญากรรมจะลดลงเอง) ทรงตอบว่า เป็นมาตรการที่เกิดจากความกลัว และเป็นความกลัวที่ทำให้ผู้คนบ้าคลั่ง

สมเด็จพระสันตะปาปาเคยตรัสเรื่องกำแพงมาแล้วในปี 2559 ว่า คนที่คิดแต่เรื่องสร้างกำแพง ไม่คิดสร้างสะพาน ไม่ถือว่าเป็นคริสตชน และไม่เป็นไปตามหลักคำสอน ทำให้ทรัมป์แถลงตอบโต้กลับทันทีว่า ผู้นำโดยเฉพาะผู้นำทางศาสนาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์การนับถือศาสนาหรือความเชื่อของผู้อื่น