ผู้นำอินโดนีเซียเรียกร้องให้ชะลอกฏหมายห้ามมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้สมรส

ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซียกล่าววันนี้ เรียกร้องให้ชะลอการผ่านร่างกฎหมายใหม่ที่จะกำหนดให้การรักเพศเดียวกันและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสกันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หลังจากมีประชาชนไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว

ประธานาธิบดีวิโดโด กล่าวว่า ประมวลกฏหมายอาญาที่เสนอให้มีการแก้ไขนี้ ควรจะได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะมีผลกระทบในเชิงลบอย่างไรหรือไม่ พร้อมกันนั้น เขาก็ขอให้รัฐสภายกเลิกแผนการที่จะลงมติผ่านร่างกฎหมายฉบับแก้ไขนี้ก่อนที่สมัยประชุมรัฐสภาจะสิ้นสุดลงในสัปดาห์หน้า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จะส่งผลกระทบกับชาวอินโดนีเซียหลายล้านคน รวมถึงผู้นิยมรักร่วมเพศและคู่รักต่างเพศ อาจจะถูกลงโทษจำคุกเนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน นายวิโดโด กล่าวว่าหลังจากที่ได้รับฟังความเห็นจากหลาย ๆ กลุ่มที่มีไม่เห็นด้วยกับบางแง่มุมของกฎหมาย เขาจึงเห็นว่า ควรจะต้องมีการศึกษาข้อกฎหมายนี้ใหม่อีกครั้ง และเขาขอแจ้งความเห็นนี้ต่อรัฐสภาว่า การรับรองผ่านร่างกฎหมายนี้ควรจะเลื่อนออกไปก่อนและไม่ควรจะมีการลงมติให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้