ติดตามระบบอัตโนมัติของโรงงานและคลังสินค้า

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้จัดตั้งบริษัท ร่วมทุน 51-49 แห่งในการเป็นหุ้นส่วนกับ PBA Group ผู้ให้บริการเทคโนโลยีในสิงคโปร์สำหรับโซลูชั่นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในทุกอุตสาหกรรม การเปิดตัวธุรกิจ ‘โซลูชั่นอัจฉริยะ’ ตั้งแต่ปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของเราผ่านการใช้เทคโนโลยีการแปลงและโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ได้พัฒนาชุดโซลูชั่นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเช่นการจัดการวัสดุพิเศษรถยกอัตโนมัติรถนำทางอัตโนมัติหุ่นยนต์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกัน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซพอนกล่าวเสริมด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในประเทศไทยได้ขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขนาดของการจัดส่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของประเทศไทยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 133% จาก 2,131 หน่วยในปี 2556 เป็น 7,500 หน่วยในปี 2561